Skip to content Skip to footer

WEDSTRIJDREGLEMENT

Er zijn 6 wedstrijden per jaar: 2 dressuurwedstrijden, 2 jumpings en 2 gymkana’s

1. Algemeen – inschrijving en aanmelding

 ° Zet je paard of pony niet te vroeg klaar in de gang.
Niet alleen is dit vervelend voor ruiters die voor jou rijden maar je paard staat ook niet graag urenlang in de gang te wachten. Je kan je paard of pony ook invlechten in zijn of haar stal.

° Na de wedstrijd zadel je jouw paard of pony af in de stal.
Tenzij het paard/pony nog een latere omloop meedoet. Indien er slechts één of twee deelnemers tussen zijn, geef je je paard/pony door. Indien er meerdere deelnemers tussen zijn, zet je je paard/pony vast in de stal met een halster (hoofdstel uitdoen en netjes weg hangen) en doe je de singel een gaatje losser. Volg hiervoor het advies van de wedstrijd-stewards.

° Aanmelding bij secretariaat voor start van de wedstrijd.
Indien je niet bent aangemeld voor de start van jouw categorie, wordt je geschrapt van de startlijst en kan je niet meer meerijden. Wees dus zeker tijdig aanwezig!° Polsbandjes bij aanmelding voor ruiter en begeleider. Deze ontvang jij en je begeleider bij aanmelding bij het wedstrijdsecretariaat. Enkel deze personen zijn toegelaten in de stallen achter de piste. Dit omwille van de veiligheid van alle paarden en de ruiters. Dit geldt voor de gehele duur van de wedstrijd.

° Er mag maximaal 1 omloop per proef gereden worden per combinatie.
Verschillende niveaus van proeven kan wel maar het moeten wel opeenvolgende niveaus zijn (bij jumping bijvoorbeeld 45 cm binnen wedstrijd en 60 cm buiten wedstrijd  – niet: 30 cm binnen wedstrijd en 60 cm buiten wedstrijd).

° Meld alle wijzigingen op de dag van de wedstrijd aan het secretariaat.
Indien je niet kan komen of je beslist ter plekke dat je niet langer wilt deelnemen, of er is een wijziging van paard/pony, …° Op de dag van de wedstrijd is het niet mogelijk een ander paard of pony te kiezen om je proef mee af te leggen. Tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen (blessure van paard of pony) en altijd in overleg met de manegehouder.

° Door in te schrijven geef je toestemming voor het gebruik van foto’s en filmpjes op sociale media door ruiterclub De Dreven.

° Tijdens wedstrijden en evenementen dient de doorrit naar de stallen achteraan te allen tijde vrijgehouden te worden om bij eventuele interventies de hulpdiensten vrije doorgang te garanderen.

° Tijdens wedstrijden en evenementen zijn de wedstrijd-stewards (herkenbaar aan de mouwbanden) verantwoordelijk voor de handhaving van de orde in de stallen en omgeving van de pistes. 

Aangezien wij als club aangesloten zijn bij Paardensport Vlaanderen volgen wij ook deze wedstrijdreglementen, zowel voor dressuur als jumping. Deze zijn consulteerbaar op de website van Paardensport Vlaanderen.
Wij volgen ook de door ons opgelegde regels m.b.t. veiligheid tijdens wedstrijden. Deze wedstrijden vallen onder de dagdagelijkse clubwerking en hiervoor is de basisregel van toepassing, nl. eerste hulp kunnen bieden: aanwezigheid EHBO-verantwoordelijke & EHBO-koffer. 

2. Deelname

Iedereen mag deelnemen en ook iedereen komt in aanmerking voor het winnen van de wedstrijd.

Iedere deelnemer dient
ingeschreven te zijn uiterlijk op de aangegeven laatste dag van inschrijving in de mailing.

Voor de leden is 1 proef per wedstrijd gratisVoor een 2de proef tijdens een wedstrijddag, betaal je €10.
Voor niet-leden is elke proef betalend aan €10 per proef. Te betalen bij inschrijving. Indien er niet betaald is op de dag van de wedstrijd, wordt er bijkomend €5 administratieve kost aangerekend.

Er mag niet onder niveau ingeschreven/gereden worden.
De manegehouder en het bestuur behouden zich het recht voor om, indien dit niet wordt nageleefd, de te rijden proef te wijzigen.

De manegehouder en het bestuur kunnen eveneens het gekozen paard of pony wijzigen, indien deze te veel omlopen ingezet worden, of volgens niveau.

De wedstrijden worden geacht zelfstandig gereden te worden (dit geldt voor dressuur, jumping en gymkana). Indien er een begeleider meeloopt met de pony, zal deze combinatie buiten wedstrijd gecategoriseerd worden. De ruiterclub voorziet geen begeleiders vanuit de club om mee te lopen met een pony.

De startvolgorde wordt op meerdere plaatsen in de manege opgehangen.

3. Prijzen en prijsuitreiking

Er wordt voor elke proef tijdens de wedstrijd een uitslag opgemaakt. Per combinatie kan er maar 1 prijs gewonnen worden.

Je beslist op voorhand bij inschrijving welke proef je binnen wedstrijd rijdt en waarvoor je dus meedoet om een prijs te winnen. Alle andere proeven die je rijdt met hetzelfde paard worden buiten wedstrijd gereden. Indien dit niet opgegeven is voor de wedstrijd en je rijdt meerdere proeven, wordt het resultaat van de hoogste proef meegenomen in de uitslag.

Indien je inschrijft met 2 paarden geldt bovenstaande niet en kan je per combinatie wel een prijs winnen.

De winnaar van een proef ontvangt een beker en een medaille.
Indien er 2 winnaars zijn krijgen beiden bovenstaande. Aan alle volgende deelnemers wordt een medaille uitgereikt. Dit geldt voor elk van de 6 wedstrijden.

De prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden tijdens de prijsuitreiking.
Bij een gesponsorde wedstrijd kan de desbetreffende sponsor er op dat moment echter anders over beslissen.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om op de dag van de wedstrijd te beslissen een pauze in te lassen tussen bepaalde proeven en eventueel dan al een prijsuitreiking te houden voor de voorgaande categorieën, of deze op het einde van de volledige wedstrijd te houden. 
Dit is steeds afhankelijk van de activiteit en het aantal omlopen/deelnemers.

4. Dressuur

Beginnende ruiters die willen deelnemen aan een dressuurwedstrijd starten met de  vereenvoudigde proef (zonder of met galop).
Indien een ervaren ruiter een onervaren paard wenst in te zetten tijdens de wedstrijd bepaald de manegehouder voor de wedstrijd welke proef dient te worden gereden.

Als een combinatie 2 x 65% heeft behaald in een bepaalde proef is hij verplicht over te stappen naar de eerst hogere dressuurproef. (bv. Een ruiter heeft 2x 65% of meer behaald in de Initiatieproef, dan is men verplicht over te stappen naar Niveau 1.)

Indien men in een categorie is gestart mag men niet lager meer starten, tenzij met een nieuw paard.
De manegepaarden worden verondersteld van hetzelfde niveau te zijn.

Als ruiter wordt je geacht de proeven die je rijdt te kennen.
Bij de vereenvoudigde proeven worden deze geoefend in de groepslessen tijdens de periode voor de dressuurwedstrijden. Vanaf niveau initiatieproef dien je deze te kennen.

Voor de vereenvoudigde proeven en de initiatieproef zorgen wij voor een lezer.
Vanaf Niveau 1 voorziet de ruiterclub geen voorlezer meer vanuit de club en dien je dus een eigen lezer mee te nemen.

Een zweep is toegelaten (min. lengte 80cm – max. lengte bij pony’s = 1m, bij paarden is 1,20m).
Martingaal of hulpteugels zijn niet toegelaten (tenzij anders overlegd vooraf bij de vereenvoudigde proeven).
Bandages en of andere beenbeschermers zijn niet toegelaten tijdens de wedstrijd.

De proeven kun je terugvinden op onze website.

5. Jumping

Er zijn 5 categorieën: balkjes draven, 30 cm, 45 cm, 60 cm en 80 cm. Hoger kan mits er deelnemers van dat niveau zijn.

Voor het niveau balkjes draven mag het parcours niet in stap afgelegd worden. Indien dit toch gebeurt, zal de combinatie uitgesloten worden.

Een combinatie die binnen wedstrijd start op een bepaalde hoogte moet de volgende wedstrijden (binnen wedstrijd) op dezelfde hoogte, of hoger starten.

De ruiters krijgen vooraf de mogelijkheid tot verkenning van het parcours.

4 strafpunten: bij elke afgeworpen balk, als van dezelfde hindernis meerdere balken afgeworpen worden, in een combinatie-hindernis kan de ruiter wel telkens 4 strafpunten extra oplopen op de elementen A, B en C, bij een weigering, bij het rijden van een cirkel in het parcours
uitsluiting: indien de hindernissen niet op volgorde gesprongen worden, bij 2 weigeringen, bij een valpartij

IDEALE TIJD -> De parcoursbouwer bepaalt op voorhand een toegestane tijd voor het parcours. Per vier seconden dat die wordt overschreden, levert dat een extra strafpunt op.

Vanaf 60 cm:
Springt een paard volledig foutloos, dan bepaalt een barrage de klassering.
Volgt er een barrage, dan kampen alle foutlozen achteraf in een verkort parcours tegen de tijd. Natuurlijk moeten ook dan alle hindernissen nog overeind blijven. 

Een zweep is toegelaten (max. 75cm).

6. Gymkana

Er kan slechts
1 omloop per deelnemer gereden worden (dus ook niet buiten wedstrijd). Dit is omwille van de aard van de gymkana wedstrijden.
Het is een parcours van obstakels en opdrachten die je zo snel mogelijk deels met en deels zonder je paard moet afleggen.

Er zijn 2 categorieën: beginners en gevorderden.

        De beginners leggen individueel een parcours af in de binnenpiste. De snelste tijd wint.
        De gevorderden leggen per twee hun parcours af in de buitenpiste waarbij ze om ter snelste tegen elkaar spelen.

De manegehouder en het bestuur bepalen de categorieën, en de duo’s bij de gevorderden.

Gezien de speelse aard van de gymkanawedstrijden zien deze er elke keer anders uit en staat plezier en uitdaging voorop!

 Iedere klant/lid verklaart bekend te zijn met dit reglement en overeenkomstig te zullen handelen.

 

Huishoudelijk reglement

Algemeen
Elk lid van Koninklijke Ruiterclub De Dreven verklaart zich stilzwijgend akkoord met het huishoudelijk reglement dat zowel voor Manege De Dreven als voor de ruiterclub geldt.
Wanneer een lid gebruik wenst te maken van de accommodaties van de manege of ruiterclub dan dient hij/zij zich te houden en/of te onderwerpen aan de punten opgenomen in dit huishoudelijk reglement.
De organisatie beschermt al haar leden en vrijwilligers maximaal door het afsluiten van de nodige verzekeringen.

Rijdende leden zijn verplicht zich te verzekeren voor persoonlijke ongevallen.
Vermits de club is aangesloten bij de VLP (Vlaamse Liga Paardensport), kan dit ook via de ruiterclub – via de link op de website.

Manege De Dreven en Ruiterclub De Dreven vzw werken hand in hand. 
Wie les volgt bij de manege wordt aangeraden lid te worden van de ruiterclub. De ruiterclub organiseert de wedstrijden en activiteiten (behalve de ponykampen – deze worden georganiseerd door de manegehouder).
Als lid van de ruiterclub ontvang je de maandelijkse mailings met informatie en krijg je korting bij de verschillende activiteiten.
Ook draagt de club de kost van de huur van paard/pony tijdens wedstrijden.

1.                 Gebruik accommodatie

Alle accommodatie is uitsluitend te gebruiken door leden.
Eenmalig gebruik maken van eender welke accommodatie tegen betaling is mogelijk, informeer hiervoor bij de manegehouder.
Er dient correct en plichtsbewust omgesprongen te worden met verbruik van water en elektriciteit.

2.                 Netheid in en om de stalgebouwen

De stalgangen, wasplaats en zadelkamer dienen te allen tijde proper en net achtergelaten te worden.  
Mest en vuil van het poetsen dient voor het rijden te worden opgeruimd in de daartoe voorziene plaats.
Ook afval van hoefsmid dient op dezelfde manier te worden opgeruimd. 
Voor de parking gelden dezelfde regels. Wanneer uit een vrachtwagen of trailer mest wordt verwijderd dan wordt die ook naar de mesthoop gebracht.

Papiertjes en verpakkingsmateriaal, blikjes e.d. worden in de juiste vuilnisbakken gedeponeerd.

Flesjes of glazen uit de cafetaria worden nooit achtergelaten in het stalgebouw, breng ze steeds terug naar de bar.

Netheid is in en rondom de hele manege van toepassing!

3.                 Discipline en veiligheid in de stalgebouwen

Roken is niet alleen extreem gevaarlijk vanwege het brandgevaar in de stalgebouwen maar ook bij wet verboden in de alle gebouwen van een sportclub.
Niet lopen, spelen en roepen in en om de stallen of pistes.
Elke handeling in of dicht bij de pistes, die als storend ervaren wordt door de ruiter(s) aan het werk, dient vermeden te worden.

4.                 Netheid, discipline en veiligheid in de piste

Bij het rijden moeten alle ruiters steeds een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband dragen.

Volgende kledij/veiligheidsvoorzieningen worden tevens sterk aanbevolen tijdens het rijden:
          veiligheidsharnas (bodyprotector) – zeker voor de ruiters/amazones t.e.m. 12 jaar
          rijlaarzen óf stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps
          rijbroek
          handschoenen

Bij het rijden zijn grote, uitstekende sieraden en losse kleding verboden, lange haren worden best samengebonden.
Mest dient na het rijden steeds te worden verwijderd uit de binnen- en buitenpiste. Ook bij een buitenrit moet dit verwijderd worden op het privéterrein (d.w.z. naast de piste en op de parking).

Het hindernismateriaal e.d. na gebruik altijd netjes opbergen.

Longeren in de pistes is enkel toegestaan in het midden van de rijbak, (bij A & C wordt de hoefslag al zwaar belast) en enkel met toestemming van mogelijke andere ruiters in de piste.
Gelieve steeds de hoeven uit te krabben alvorens de pistes te betreden en dit vuil ook op te ruimen.
De buitenpiste is enkel bereikbaar via het daarvoor aangelegde zandpad, het gras rondom de piste is niet toegankelijk voor paarden.
Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn. Hierop gelden 2 uitzonderingen, nl. voor de thuishonden Seppe en Nena. In de pistes zijn honden sowieso verboden.

Bakregels of voorrangsregels in de piste

ü  Vraag bij binnenkomen altijd of je binnen kan komen en wacht op antwoord of kijk goed of er niemand aankomt.

ü  Stilstaan enkel op de middenlijn.

Opstappen en afstijgen, je trui uitdoen en je deken goed leggen vallen hier ook onder.
Als er een andere ruiter bezig is met oefeningen op de middenlijn kan je er iets naast gaan staan. Ga nooit onnodig lang op de hoefslag stilstaan.

ü  Als je stil moet staan op de hoefslag, bijvoorbeeld om je deken weg te leggen, vraag dan eerst ‘hoefslag vrij’. Als je ziet dat je geen andere ruiter lastig kan vallen met het stilstaan kan je dat doen. Probeer echter wel om zo snel mogelijk weer door te rijden.

ü  In- en uitstappen doe je altijd op de binnenhoefslag.
Dit omdat de andere ruiters dan gewoon hun oefeningen uit kunnen voeren.
Mocht het zo zijn dat er een ruiter aankomt die bijvoorbeeld schouderbinnenwaarts aan het oefenen is, ga dan nog een stukje aan de kant.
Als je in- en uitstapt heb je nooit voorrang.

ü  Linkerhand heeft voorrang op rechterhand.
Ruiters in draf of galop op de linkerhand hebben voorrang op ruiters in draf of galop op de rechterhand. Het is echter niet de bedoeling om deze voorrang af te dwingen.

ü  Snellere gang heeft voorrang op langzamere gang.
Als men op dezelfde hand rijdt, geldt altijd dat de snellere gang voorrang heeft. Dus galop heeft voorrang op draf.

ü  Zijgangen hebben voorrang.
Dit geldt voor alle zijgangen, zoals wijken & appuyeren. Dit betekent dat een zijgang op de hoefslag ook voorrang heeft.

ü  Figuren hebben voorrang.
Als iemand een figuur aan het rijden is heeft deze persoon ook voorrang. Het is lastig om bijvoorbeeld een volte ineens te onderbreken.

ü  Springen tijdens vrije momenten is steeds in overleg met de andere ruiters/amazones in de piste.

ü  Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden door duidelijk de te nemen hindernis te roepen “kruisje” “rechte” “oxer”…

Fatsoensregels

ü  Stoor andere ruiters niet.
Ga niet schelden op je paard of luidruchtig zitten bellen/kletsen.

ü  Dwing geen voorrang af
Wees soepel in het voorrang geven en nemen. Dat jij linksom in galop rijdt, wil niet betekenen dat je gelijk door iedereen heen moet denderen, want ‘jij hebt tenslotte voorrang’.
Probeer een beetje inzicht in de situatie te hebben en te kijken of het niet misschien handiger is om even een volte te draaien, zodat je niemand in de weg zit.

ü  Overleg met de anderen in de piste.
Als je een oefening gaat doen waarbij je andere ruiters zou kunnen hinderen, zoals een paar keer achter elkaar van hand veranderen, meld dit dan even. Het is een kleine moeite en iedereen weet gelijk waar ze aan toe zijn, of vraag ‘zullen we van hand veranderen’?

ü  Meld het als je paard kan slaan. Zorg dat de andere ruiters in de piste ervan op de hoogte zijn als je paard zou kunnen uithalen naar andere paarden, zodat zij er rekening mee kunnen houden en niet te dicht achter je rijden. Je kunt op wedstrijd een rood lint in de staart vlechten ter waarschuwing.

5.                 Lessen

De prijzen voor lessen zijn verkrijgbaar via de manegehouder.
Annuleren van lessen dient te gebeuren ten laatste 24 uur op voorhand (tenzij in uitzonderlijke omstandigheden).

Je dient minstens 30 minuten voor de aanvang van uw les aanwezig te zijn, om indien nodig je paard te poetsen en te zadelen.
Na de les, indien het door jou bereden paard op stal gaat, dien je het paard af te zadelen, het tuig en zadel op de juiste plaats op te bergen en de hoeven uit te krabben.
Na
Groepslessen en/of privé-lessen worden enkel gegeven door de lesgevers van Manege De Dreven.
Tijdens groepslessen kan men niet vrij rijden in dezelfde piste. Tijdens privélessen mag dit wel – maximum 1 extra ruiter. De leerlingen  hebben dan steeds voorrang op ruiters die vrij rijden en mag er niet gesprongen worden.

6.                 Pensionstalling

De prijzen voor pensionstalling zijn verkrijgbaar via de manegehouder. Stalgeld wordt voor de 5de van elke maand betaald.
Bij voorkeur via bestendige opdracht tenzij anders afgesproken met de manegehouder.

De stallen worden dagelijks uitgemest (enkel door manegeverantwoordelijken), behalve op zon- en feestdagen, dan wordt er opgestrooid.

Tijdens de zomerperiode is weidegang voorzien. Een privé-weide kan gehuurd worden – meer info hierover is te bekomen bij de manegehouder.
Tijdens de wintermaanden worden de paarden op de paddock of weide gezet (enkel door de manege-verantwoordelijken).

Op zon- en feestdagen is er geen weidegang voorzien. De paarden kunnen door de eigenaars zelf op de wei gezet worden mits met toestemming van de manegehouder.
Wanneer je jouw paard van de weide haalt, steeds de draden en/of poort(en) goed sluiten.

De trainingsmolen mag enkel gebruikt worden in samenspraak met de manegehouder.

Bij tijdelijke afwezigheid van het pensionpaard (bvb. vakantie met paard), loopt de stalhuur door.
Huurperiode loopt steeds per volle maand, ook bij een vroegtijdig vertrek, tenzij anders bepaald door de manegehouder.

Schade die berokkend wordt door paard of eigenaar dient gemeld en vergoed te worden.

Het voeren van hooi of krachtvoer gebeurt enkel door de manegeverantwoordelijken. Extra voordroog kan enkel mits overleg.

Elk pensionpaard dient steeds tijdig ontwormd te worden en ingeënt te zijn voor griep, tetanus en rhinopneumonie. Dit kan eventueel in groep georganiseerd worden – meer info hierover bij de manegehouder.

De keuze van hoefsmid en/of veearts is vrij.

Wanneer een pensionklant weet dat zijn paard een besmettelijke aandoening heeft, dient men onmiddellijk de manegehouder in te lichten. Dit teneinde gepaste maatregelen te kunnen toepassen.

De manege verantwoordelijken hebben steeds het recht een veearts te roepen indien hij/zij oordeelt dat een interventie noodzakelijk is. De eventuele kosten zijn steeds voor de eigenaar van het betrokken paard.

Het bewaren van je materialen op de manege is volledig op eigen risico. De manegehouder is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.
De kast waar je jouw materiaal in opbergt, dient bij het verlaten van de manege netjes te worden achtergelaten. Dit geldt in het algemeen ook voor de zadelkamer – laat hier geen spullen rondslingeren en houd het netjes!
Laat ook geen spullen rondslingeren in de stalgebouwen. Wil je zaken aan je staldeur hangen (zoals dekens, zadeldekjes e.d.), overleg eerst met de manegehouder.

Het is niet de bedoeling dat trailers of vrachtwagens op de manege gestald worden, tenzij in overleg met de manegehouder.

7.                 Verantwoordelijkheden en sancties

Wreedheden en mishandelingen tegenover de paarden, baldadigheden, dronkenschap en alle andere handelingen welke de goede faam, naam en reputatie van de manege of ruitervereniging zouden kunnen schaden kunnen eveneens uitsluiting tot gevolg hebben.
De manegehouder en het bestuur van de ruiterclub hebben het recht om elke overtreder van bovenstaand reglement de toegang tot het domein te ontzeggen.
Bij alle tochten, manifestaties en of activiteiten zijn de Belgische wetgeving en decreten van toepassing. En iedereen wordt geacht deze te kennen, te respecteren en toe te passen.
Bij overtreding rijdt elke ruiter voor eigen rekening. 

Als ruiterclub volgen wij de reglementen van Paardensport Vlaanderen m.b.t. de wedstrijden. Ieder lid wordt geacht deze te kennen en na te leven.

8.                 Privacy & integriteit

Bij de manege & ruiterclub waken we over uw gegevens. De verzamelde gegevens zullen enkel gebruikt worden met als doeleinden de werking van de activiteiten te faciliteren.
De gegevens zullen nooit worden overgedragen aan derden.

Het lid en zijn entourage geven toelating om, in het kader van de activiteiten, afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om deze te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de manege en club (zoals het gebruik op sociale media, website, e.d.).

Elk lid heeft evenwel het recht om, indien er gegronde redenen zijn, deze toestemming in te trekken.

Sportiviteit, fairplay en respect dragen we hoog in het vaandel binnen onze club.
Regels en reglementen dienen door iedereen gevolgd te worden.
Wij tolereren geen pesterijen, intimidatie, agressie,… e.d. en zorgen voor een veilige sportomgeving, waar iedereen zich thuis voelt. Mocht er zich toch een incident voordoen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag waarover u ons wenst te informeren, contacteer dan Nina Thienpondt, Aanspreekpersoon Integriteit binnen onze club. Dit kan op eenvoudige en discrete wijze via: 
nina_t46@icloud.com        

Iedere klant/lid verklaart bekend te zijn met dit reglement en overeenkomstig te zullen handelen.
De betaling van stalgeld/lidgeld komt overeen met akkoord van dit reglement.

Voor verdere informatie of vragen staan de manegehouder en het bestuur van de ruiterclub steeds ter beschikking.